საავტორო უფლებები

ქართული ტრადიციული საგალობლების ხელნაწერთა გაციფრების პროექტი არაკომერციულია და მასალის სრულიად უფასოდ ხელმისაწვდომობას ითვალისწინებს.

ხელნაწერთა ფოტოების გამოყენება უფასოა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის. ბეჭდურ, ვებ თუ საპრეზენტაციო მასალებში მათი ორიგინალური სახით გამოყენებისას აუცილებელია მიუთითოთ წინამდებარე ვებგვერდი, საავტორო უფლების აღმნიშვნელი სიმბოლო და მფლობელი ორგანიზაციის სახელი.
 
მასალის გამოყენება შესაძლებელია კომერციული მიზნებისათვისაც შესაბამისი ორგანიზაციის მიერ დადგენილი წესების გათვალისწინებით. ამისათვის აუცილებელია მიმართოთ შესაბამის ორგანიზაციას.