მონაცემთა ბაზა

საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი:

 • ხელნაწერი #2099 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2100 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2101 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2106 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2110 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2111 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2112 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2113 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2114 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2120 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2121 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2122 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2123 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2124 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2125 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2126 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2127 PDF | ZIP
 • ხელნაწერი #2128 PDF | ZIP

კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი:

Q ფონდი:

H ფონდი:

ფონდი „სხვადასხვა“:


კარბელაშვილების ხელნაწერები:


საქართველოს ეროვნული არქივი:


სხვადასხვა:

 • ლ. ტოგონიძის პირადი არქივიდან: დავით მოლოდინაშვილის კრებული PDF | ZIP